Last edited by Negis
Friday, August 7, 2020 | History

1 edition of Parc Gwledig Morglawdd Caergybi = found in the catalog.

Parc Gwledig Morglawdd Caergybi =

Parc Gwledig Morglawdd Caergybi =

Breakwater Country Park Holyhead.

  • 373 Want to read
  • 0 Currently reading

Published by Ynys Môn Isle of Anglesey in [Llangefni] .
Written in English


Edition Notes

English text, with some Welsh.

Other titlesBreakwater Country Park Holyhead.
ContributionsYnys Môn/Isle of Anglesey (Wales)
The Physical Object
Pagination[24p.] :
Number of Pages24
ID Numbers
Open LibraryOL18431599M

3 Adventure Parc Snowdonia 4 Trefriw Woollen Mills 5 Gwydir Castle 6 Zip World Fforest 7 Swallow Falls Waterfall 8 Tŷ Hyll 9 Tŷ Mawr Wybrnant 10 Llyn Brenig Visitor Centre 11 Denbigh Castle 12 St Asaph Cathedral Driving Distance 50 miles / 80 km Driving Time 1 hour, 41 minutes Entry / Exit Junction A J19 / J27 Chester Llandudno Wrexham. A Book of North Wales; B. Bae Caergybi; Black Bridge Baptist Church, Caergybi Ffynnon Gorlas; Ffynnon y Wrach, Caergybi; M. Mynydd Twr; P. Parc Gwledig y Morglawdd; Porthladd Caergybi; Rh. Y Rhwyd; T. Traeth y Newry; Y. Ynys yr Halen; Ysgol Cybi; Ysgol Gymraeg Morswyn; Ysgol Uwchradd Caergybi; Ysgol Y Parc (Caergybi) Ysgol Y Parch.

Gan ddechrau o B arc Gwledig Morglawdd Caergybi trowch i’r dde i ymuno gyda’r llwybr beicio wrth y fynedfa. Mae’r llwybr yma yn ymuno â Ffordd Ynys Lawd ac yn ymlwybro heibio Mynydd Twr tuag at y môr. Os oes gennych yr amser (ac mae’r ynni) ystyriwch wyro o’r cylchdaith (milltir bob ffordd) er mwyn ymweld a goleudy Ynys Lawd. Holyhead is the largest town in the county of Isle of Anglesey in Wales. It is also a community and a major Irish Sea port, serving Ireland Holyhead is the largest town in the county of Isle of Anglesey in Wales. It is also a community and a major Irish Sea port, serving Ireland.

AONB Service (usually based at Parc Gwledig Morglawdd Caergybi / Holyhead Breakwater Country Park). It was a pleasure to give a talk and presentation at Bangor University’s Confucius Institute on 1st March I was made to feel very welcome by Dr. Lina . Parc Gwledig y Morglawdd, Caergybi ; Parc Wepre, Sir y Fflint ; Plas Newydd, Ynys Môn; Cyfarwyddiadau i Swyddfa Elfennau Gwyllt: O gyfeiriad Bangor, anelwch am Borthaethwy, a chymerwch yr ail allanfa yng nghylchfan Tafarn yr Antelope. Cyn mynd dros y bont, trowch i’r chwith a dilynwch y ffordd heibio Stad Ddiwydiannol Parc Busnes Treborth Missing: book.


Share this book
You might also like
Gropius.

Gropius.

Animals grow

Animals grow

Survey of ultraviolet interstellar absorption lines

Survey of ultraviolet interstellar absorption lines

Review of the U.S. Department of Agricultures proposed fiscal sanctions against states under the food stamp program

Review of the U.S. Department of Agricultures proposed fiscal sanctions against states under the food stamp program

Transportation and efficient growth.

Transportation and efficient growth.

A Priesthood from a Womans Point of View

A Priesthood from a Womans Point of View

Libel

Libel

Speech sampler

Speech sampler

My life to live

My life to live

Unlocking the many voices of subject English: A historical and theoretical analysis of English curricular change in Newfoundland and Labrador.

Unlocking the many voices of subject English: A historical and theoretical analysis of English curricular change in Newfoundland and Labrador.

Physiography of Victoria

Physiography of Victoria

Fee agreement compendium.

Fee agreement compendium.

Parc Gwledig Morglawdd Caergybi = Download PDF EPUB FB2

Cynllun Rheoli Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi 7 fiad Hen safle diwydiannol 40 hectar yn cael ei ddominyddu gan glogwyni creigiog a ffurfiwyd drwy chwarela 7 miliwn tunnell o gerrig yw Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi. Defnyddiwyd y cerrig hyn fel sylfaen i forglawdd Caergybi.

Fe enillodd Parc Gwledig y Morglawdd Wobr Baner Werdd yn dilyn ei agor yn Mae’r parc ar safle’r hen chwarel fu’n cyflenwi cerrig i adeiladu Morglawdd Caergybi.

Adeiladwyd y morglawdd rhwng ac a’i hyd yn km, yr hiraf yn Ewrop. Gwasanaeth Cefn Gwlad ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Cyngor Sir Ynys Môn sy’nMissing: book.

Cafodd Parc Gwledig Morglawdd Caergybi ei agor ym ac mae wedi’i leoli ar safle hen chwarel. O’r chwarel hon y cafwyd y cerrig i adeiladu morglawdd Caergybi sy’n km o hyd - y morglawdd hiraf yn Ewrop gafodd ei adeiladu rhwng a Cafodd Parc Gwledig Morglawdd Caergybi ei agor ym ac mae wedi'i leoli ar safle hen chwarel.

O'r chwarel hon y cafwyd y cerrig i adeiladu morglawdd Caergybi sy'n km o hyd - y morglawdd hiraf yn Ewrop gafodd ei adeiladu rhwng a Mae'r parc yn cael ei reoli gan Gwasanaeth Cefn Gwlad Cyngor Sir Ynys Môn. Parc Gwledig Morglawdd Caergybi Cyflwyniad Croeso i Barc Gwledig y Morglawdd – parc sy’n mesur acer, a rhan ohono yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn.

Rhyw filltir o hyd yw’r Llwybr a’i natur yn amrywio ac fe ddylai gymryd rhyw 40 munud i’w gerdded. O’r man cychwyn yn y maes parcio, dilynwch yr g: book.

2 Parc Gwledig Morglawdd Caergybi 3 Amgueddfa Forol Caergybi 4 Melin Llynnon 5 Porth Swtan 6 Amgueddfa Treftadaeth Swtan 7 Bae Cemlyn 8 Cemaes 9 Gwarchodfa Natur Cemlyn 10 Canolfan Y Derynas Gopr 11 Mynydd Parys 12 Traeth Lligwy 13 Din Lligwy 14 Eglwys Gallgo Sant 15 Gwylfan Moelfre 16 Llyn Alaw Pellter Gyrru 46 milltir / 74 km Amser Gyrru 1.

Mae Parc Gwledig y Morglawdd wedi'i leoli yng Nghaergybi, Ynys Parc Gwledig Morglawdd Caergybi ei agor ym ac mae wedi’i leoli ar safle hen chwarel.

Adeiladwyd rhwng a Mi wnaeth agor yn ac ar safle hen chwarel ble roedd y cerrig yno ar un adeg yn cael eu defnyddio i adeiladu morglawdd Caergybi. Parc Gwledig Margam. Tocynnau Tymor i'r Maes Parcio. Tocynnau Tymor i'r Maes Parcio. Mae'r tocyn tymor yn ddilys ar gyfer un flwyddyn galendr o'r dyddiad prynu ac mae'n cynnwys taliadau parcio ar gyfer cerbyd unigol.

Mwy. Mae Parc Margam wedi'i gofrestru'n ardd ac yn dirwedd Gradd I lle mae'r ymwelydd yng nghanol g: book. Mae Parc Gwledig y Morglawdd a Chanolfan Ymwelwyr y Gymdeithas Frenhinol Er Gwarchod Adar yn Nhŵr Elin, Ynys Lawd yn ganolfannau gwylio adar poblogaidd.

Mae dewis gwych o dafarndai a bwytai yng Nghaergybi yn ogystal â dewis da o siopau, a chanolfan siopa y tu allan i ganol y dref.

Parc Gwledig Pen-bre yw un o'r prif atyniadau i ymwelwyr yng Nghymru, gan gynnig cyfuniad unigryw o'r arfordir a chefn gwlad.

Mae'r parc mewn erw o goetir, sydd ar hyd wyth milltir o draeth euraidd. Mae gennym bopeth sydd ei angen i chi gael diwrnod perffaith allan gyda'r teulu, penwythnos mewn pabell, neu wyliau ymlaciol mewn llecyn. Parc Gwledig Morglawdd Caergybi. Mae'r hen chwarel yma (a grewyd yn ystod y gwaith o adeiladu Morglawdd Caergybi) bellach yn hafan bywyd gwyllt ac yn lle gwych i ddechrau archwilio Mynydd Caergybi ac arfordir creigiog.

Mae canolfan wybodaeth a siop fechan yno hefyd. Ffôn: 3. Siambr Gladdu TrefignathMissing: book. Mae gwesty Caergybi Premier Inn wedi ei leoli yng nghanol y dref brysur hon ym Môn.

Felly, os ydych chi’n hwylio i Iwerddon gyda fferi Stena Line Caergybi, yn mwynhau atyniadau hanesyddol fel Goleudy Ynys Lawd, neu’n gwylio adar ym Mharc Gwledig y Morglawdd, bydd teithio’n rhwydd pan.

Mae Parc Gwledig Morglawdd Caergybi wedi cael ei chynnwys fel atyniad yr wythnos ar y wefan yma. - Parc Gwledig y Morglawdd, Caergybi) 1. 11CA – MONA SAFETY PRODUCTS, STRYD WESLEY, AMLWCH Cais llawn i newid defnydd yr adeilad yn 6 fflat ynghyd â gwaith altro a dymchwel rhan o’r adeilad yn Mona Safety Products, Stryd Wesley, Amlwch.

Eglurodd y Swyddog Cynllunio fod y cais yn un i addasu’r hen gapel yn fflatiauMissing: book. 2 Parc Gwledig Morglawdd Caergybi Caergybi LL65 1YH 3 Amgueddfa Forol Caergybi Caergybi LL65 1AF 4 Melin Llynnon Llanddeusant LL65 4AB 5 Porth Swtan 6 Amgueddfa Treftadaeth Porth Swtan Porth Swtan LL65 4EU 7 Bae Cemlyn.

Parc Gwledig Morglawdd Caergybi/Breakwater Country Park contains footpaths, bmodel boating and fishing ponds, the site of the quarry used in the construction of the breakwater and a footpath going over Holyhead Mountain to South Stack Lighthouse and RSPB bird reserve.

edit; South Stack Lighhouse, South Stack (LL65 1YH). Parcio Oddi ar y Stryd) (Parc Gwledig Morglawdd Caergybi) Cyngor Sir Ynys Môn Ymgorfforwyd Cynllun Gorchymyn (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Parc Gwledig Morglawdd Caergybi) Cyngor Sir Ynys Môn yn y Gorchymyn hwn Dehonqli 2.

Yn y Gorchymyn hwn, heblaw Ile mae'r cyd-destun yn mynnu fel arall, ystyron yrMissing: book. 3 PARC GWLEDIG MORGLAWDD CAERGYBI 1 MYNYDD PARYS 2 CIST GYMUNEDOL 22 SIAWNS 7 SIAWNS 36 SIAWNS 30 EWCH I’R CARCHAR a Modwlo b Trachywiredd o ddau le degol. c Defnyddia’r bwrdd enw llawn y pentref.

ch Adnabyddir yn lleol fel Pont y. Amgylchedd Trefol a Gwledig a CCA ar Gwerthuso Cymeriad Addasu. Polisïau GP1 a GP2 Gynllun Datblygu Unedol Ynys Môn a Stopiwyd i gyd yn bolisiau o bwys o safbwynt lleoliad, dyluniad ac edrychiad allanol.

Mae Polisi 40 a 41 Cynllun Lleol Ynys Môn, Polisi Missing: book. Ewch ymlaen ar y llwybr drwy drysor cudd Parc Gwledig Morglawdd Caergybi lle mae’r rhostir yn meithrin llawer o wahanol rywogaethau o wyfyn gan gynnwys y teigr cochddu, teigr y benfelen a’r blaen brigyn.

Cadwch lygad am wahanol amrywiaethau o degeirianau hefyd. Mae yma gaffi. Mae’r llwybr yn dolennu ar hyd y pentir glaswelltog yn agos i ymylMissing: book.

Osgowch brynu goleudy YNYS LAWD (rhent uchel ond tebygolrwydd isel o lanio ar y sgwâr hwnnw), MYNYDD PARYS a PARC GWLEDIG MORGLAWDD CAERGYBI (punnoedd mewn rhent a thebygolrwydd isel o lanio arnynt)! A dyma pam. Mae’r chwaraewyr yn cychwyn ar EWCH a gan daflu pâr o ddis bob yn ail.

Mae cyfanswm y nifer o ddotiau ar y wynebau uchaf yn Missing: book. Yn ôl y cyngor, mae tîm Cefn Gwlad ac AHNE eisoes wedi cymryd camau i warchod safleoedd dan ei reolaeth, gan gynnwys Parc Gwledig Morglawdd Caergybi a Gwarchodfa Natur Leol Nant-y-Pandy yn Llangefni.

Mae llwybrau cerdded wedi eu lledaenu’n ddigonol i amddiffyn rhag tanau, mae nifer o hysbysiadau diogelwch wedi’u gosod ar y safleoedd ac Missing: book.Mae Parc Gwledig Morglawdd Caergybi wedi ei leoli yn yr ardal hefyd ar safle hen chwarel.

Mae traethau Porth Dafarch a Bae Trearddur wedi eu gwobrwyo gyda Baner Las sydd yn golygu eu bod ymysg y traethau gorau yn fyd-eang. % 68% CYMRU .